dostawa

Polityka Prywatności

POLITYK PRYWATNOŚCI SKLEPU PETSMILE 


Postanowienia ogólne

1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników korzystających ze sklepu internetowego www.petsmile.pl zwanego dalej Sklepem. Dokument określa również zasady stosowania plików cookies. 

2. Administratorem danych osobowych użytkowników Sklepu jest firma:
PETSMILE Patrycja Surmacz-Jagielska, wpisana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Gliwicach przy ul. Centaura 19, NIP: 7962632474 REGON: 242909757, adres poczty elektronicznej: biuro@petsmile.pl, zwana dalej Administratorem.

3. Administrator dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony interesów osób, których zbierane dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są przetwarzane zgodnie z prawem. Dane osobowe są zbierane przez Administratora dla zdefiniowanych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania.

4. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

5. Administrator na zasadach określonych w Polityce Prywatności posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Użytkownika może być również powierzony innym podmiotom, które to podmioty gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi regulaminami i politykami prywatności. Dostęp do danych osobowych użytkownika jest udzielany przedmiotowym podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni odpowiednią realizację usług.

Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

1. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Administratora w celu realizacji zamówień składanych za pośrednictwem strony, obsługi procesu rejestracji i logowania do konta Użytkownika oraz przesyłania na wskazany adres poczty elektronicznej informacji handlowych o ile Użytkownik wyraził na to zgodę.

2. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane osobowe:
a) adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
b) imię i nazwisko,
c) nazwę firmy (opcjonalnie),
d) siedzibę/miasto.
e) numer telefonu.

3. Administrator oświadcza, iż podanie danych przez użytkownika, w wyżej wskazanym zakresie, jest dobrowolne. Podanie wyszczególnionych danych może być jednak niezbędne do realizacji procesu rejestracji lub zamówienia. Zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest za pomocą „gwiazdek”.

4. Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika w ramach strony internetowej:
a) kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk strony internetowej, pozwalający na emisję spersonalizowanych reklam,
b) piksel konwersji Facebooka (fragment kodu JavaScript) – w celu monitorowania zdarzeń na stronie internetowej oraz zarządzania reklamami na Facebooku.

Prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników

1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących użytkowników organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

2. Administrator nie powierza przetwarzania danych i nie udostępnia zebranych danych osobowych użytkowników podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:

a) Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Administratora, a wszelkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności,
b) Administrator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych naruszeń. 

3. Użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych gromadzonych przez Administratora. Prawo to obejmuje możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Użytkownik taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Użytkownik poprzez zaakceptowanie zaproponowanych przez Administratora oświadczeń zawartych w interaktywnych formularzach rejestracji konta użytkownika i zamówienia dostępnych na stronie Sklepu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla odpowiednich celów.

5. Użytkownik, poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach, może wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych.

6. Dobrowolnie udzielone zgody na otrzymywanie informacji handlowej mogą być w każdej chwili cofnięte na wniosek użytkownika. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania oświadczenia o cofnięciu zgody, Administrator usuwa dane użytkownika z bazy kontaktów, służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.

7. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług.

9. Dane osobowe gromadzone w ramach celów określonych w Polityce prywatności będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym zakresie.

Pliki cookies i dane eksploatacyjne

1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Użytkownika. Pliki cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu.

2. Administrator wykorzystuje pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3. Administrator stosuje następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
c) „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie
korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników,
d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
e) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie do Użytkownika.

4. Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne w następujących celach:

a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (administratorem cookies jest Google Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych),
b) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego www.facebook.com (administratorem cookies jest Facebook Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

5. Pliki cookies dostosowują i optymalizują Sklep i jej ofertę dla potrzeb Użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon oraz zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkownikom. Pliki cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Użytkownika po opuszczeniu przez niego witryny Sklepu.

6. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies.

7. Zablokowanie możliwości gromadzenia plików cookies czy wprowadzenie innych zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies na urządzeniu Użytkownika może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi Sklepu.

8. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików cookies w opisanych powyżej celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik. Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej.

Zmiany Polityki Prywatności

1. Funkcjonalności strony Sklepu mogą w przyszłości ulegać rozszerzeniu. Oznacza to, że Administrator będzie zobowiązany lub uprawniony do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.

2. Nowe wersje Polityki Prywatności będą się pojawiały na Stronie wraz ze stosownym komunikatem.

3. Każda zmiana Polityki prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na Stronie. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres jednego miesiąca od dnia wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.

W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki prywatności, prosimy o kontakt na podany przez Administratora adres poczty elektronicznej.
 

Poradnik

Potrzebujesz rady? Zapraszamy do naszego PORADNIKA!
Zobacz więcej

Śledź nasze działania

Potrzebujesz pomocy?


PetSmile to jedyny w Polsce sklep zoologiczny, tworzony przez profesjonalistów z zakresu opieki, szkolenia i wychowania zwierząt domowych. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu kupując w PetSmile nie tylko masz gwarancję wysokiej jakości oferowanych produktów, ale możesz też liczyć na fachową pomoc w dobraniu odpowiedniego asortymentu do własnych potrzeb. 
Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz skorzystać z naszej rady zapraszamy do kontaktu. 

Patrycja Surmacz-Jagielska

biolog, instruktor szkolenia psów

Katarzyna Ganszczyk-Rawska

biolog, behawiorysta zwierzęcy (zoopsycholog)
PETSMILE Przyjaciele Twoich Zwierząt